Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

04.03.2019 o godzinie 18:00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Drugi termin 04.03.2019 o godzinie 18:15.

 

Program zebrania :

– sprawozdanie prezesa ZKJ

– sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

– dyskusja

– głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi

– wybór nowych władz.