Nadzwyczajne Walne Zebranie członków ZKJ

Zarząd Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego informuje, że 14 stycznia 2020 r. o godzinie 17:00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków ZKJ.

Drugi termin: 17:30.

Program:

1. Wybór Prezesa ZKJ

2. Ewentualne uzupełnienie składu Zarządu ZKJ