Zamówienia publiczne

Informacja o wyniku postępowania, data publikacji 07.12.2017 r.

  1. Przedmiot zamówienia:  dostosowanie pomieszczeń socjalnych dla Uczestników projektu pn. „Lepsze jutro”

Zapytanie ofertowe, data publikacji 30.11.2017 r.

  1. Przedmiot zamówienia:  dostosowanie pomieszczeń socjalnych dla Uczestników projektu pn. „Lepsze jutro”

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

Zapytania ofertowe, data publikacji 8.05.2017 r.

  1. Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie egzaminów sprawdzających potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla 18 uczestników projektu pn. „Lepsze jutro”, kształcących się w zawodzie pracownik fizyczny;

informacja o wyniku postępowania


Zapytania ofertowe, data publikacji 6.04.2017 r.

  1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie V – zakup narzędzi i materiałów do szkoleń zawodowych

informacja o wyniku postępowania, data publikacji 19.04.2017 r.


Informacja o wyniku postępowania, data publikacji 21 grudnia 2016

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / sprężarka: informacja o wyniku postępowania

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / narzędzia różne: informacja o wyniku postępowania


Informacja o wyniku postępowania, data publikacji 20 grudnia 2016

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 2 – piła stołowa: informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania, data publikacji 14 grudnia 2016

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie III – lekka przyczepa samochodowa: informacja o wyniku postępowania


Zapytania ofertowe, data publikacji 12 grudnia 2016.

1. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / narzędzia różne:

zapytanie_narzędzia różne

załącznik nr 1

załącznik nr 2

2. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / sprężarka;

zapytanie_sprężarka

załącznik nr 1

załącznik nr 2


Informacja o unieważnieniu postępowania – data publ. 12.12.2016

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / sprężarka: informacja o unieważnieniu postępowania


Wyniki postępowań – data publ. 06.12.2016

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / stół z imadłami: informacja-o-wyniku-postepowania


Wyniki postępowań – data publ. 25.11.2016

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II część 2 – dmuchawa do liści informacja-o-wyniku-postepowania


Wyniki postępowań – data publ. 24.11.2016

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II część 4 – piła spalinowa: informajca-o-wyniku-postepowania_pila-spalinowa

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II część 3 – kosiarka informacja-o-wyniku-postepowania_kosiarka   

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II część 5 – workownica do workowania kompostu informacja-o-wyniku-postepowania_workownica

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / nożyce do żywopłotu informacja-o-wyniku-postepowania_nozyce-do-zywoplotu


Wynik postępowania

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie I – traktor z osprzętem: informacja-o-wyniku-postepowania_traktor-z-osprzetem (data publ. 18.11.2016)


Zapytania ofertowe, data publikacji 18 listopada 2016. – postępowania zakończone

1. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / sprężarka;

informacja o unieważnieniu postępowania (12.12.2016)

zapytanie-ofertowe_sprezarka

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2

2. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / stół z imadłami;

zapytanie-ofertowe_stol-z-imadlami

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2


Zapytania ofertowe, data publikacji 15 listopada 2016.

1. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II część 2 – dmuchawa do liści;

zapytanie_dmuchawa-do-lisci

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2


Zapytania ofertowe, data publikacji 14 listopada 2016.

1. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie III – lekka przyczepa samochodowa

pytania_wyjasnienie_2 (publ. 17.11.2016)

zmiana-zapytania-ofertowego_2 (publ. 17.11.2016)

pytania-i-wyjasnienie_1 (publ. 16.11.2016)

zapytanie-ofertowe_zmiana_1 (publ. 16.11.2016)

zapytanie_przyczepa-sam

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2

2. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 2 – piła stołowa;

zapytanie_pila-stolowa

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2

3. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II część 5 – workownica do workowania kompostu;

zapytanie_workownica-do-workowania-kompostu

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2

4. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II część 2 – dmuchawa do liści;  POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

informacja-o-uniewaznieniu-postepowania

zapytanie_dmuchawa-do-lisci

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2

5. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / nożyce do żywopłotu;

zapytanie_nozyce-do-zywoplotu

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2

6. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II część 3 – kosiarka;

zapytanie_kosiarka

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2

7. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II część 4 – piła spalinowa;

zapytanie_pila-spalinowa

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2

 


Postępowania zakończone

Wyniki postępowań z dnia 4.11.2016:

informacja-o-wyniku-postepowania-lekka-przyczepa

informacja-o-wyniku-postepowania-odciag-do-trocin

informacja-o-wyniku-postepowania-pila-stolowa

informacja-o-wyniku-postepowania-rebak-do-drewna

informacja-o-wyniku-postepowania-workownica-do-workowania-kompostu

informacja-o-wyniku-postepowania-wyrowniarko-grubosciowka

 


 

Zapytania ofertowe, data publikacji 18.10.2016

1. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie I – traktor z osprzętem;

zapytanie-ofertowe – plik PDF

zalacznik-nr-1 – plik MS Word

zalacznik-nr-2 – plik MS Word

pytania_wyjasnienie z dnia 13.10.2016

zapytanie-ofertowe_zmiana z dnia 13.10.2016

pytania_wyjasnienie_z dnia 17.10.2016

zapytanie-ofertowe_zmiana_z dnia 17.10.2016


2. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie III – lekka przyczepa samochodowa

zapytanie_lekka-przyczepa-samochodowa

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2

pytania_wyjasnienie_1 – z dnia 20.10.2016


3. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / odciąg do trocin

zapytanie_odciag-do-trocin

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2


4. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 2 – piła stołowa;

zapytanie_pila-stolowa

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2


5. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / wyrówniarkogrubościówka + magnetyczny przyrząd do ustawiania noży;

zapytanie_wyrowniarko-grubosciowka

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2


6. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II część 5 – workownica do workowania kompostu;

zapytanie_workownica-do-workowania-kompostu

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2


7. Zapytanie ofertowe – zadanie:zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II część 1 – rębak do drewna;

zapytanie_rebak-do-drewna

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2


 

logo-lepsze-jutro