Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd ZKJ Przylep-Lotnisko zaprasza członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 14 marca br. o godzinie 17:15 (drugi termin – 17:30).

Program:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
2. Przyjecie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2017 rok.
3. Wolne wnioski