Walne Zebranie ZKJ

Zarząd ZKJ Przylep-Lotnisko zaprasza członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 21 marca br. o godzinie 18:00 (drugi termin – 18:15) w salce gimnastycznej.

Program:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
2. Przyjecie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2020 rok.
3. Wolne wnioski