Nowe wyzwania przed Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich

Nowe wyzwania przed Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Współpracy Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach INTERREG VA Fundusz Małych Projektów Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

Rozpoczęcie projektu: 1.04.2022

Zakończenie projektu: 30.09.2022

Partner niemiecki: Deutsch-Polnischer Verein Cottbus e.V.

Celem projektu jest poprawa jakości organizowanych w ośrodku spotkań polsko-niemieckich, przedstawienie wdrożonych rozwiązań związanych z pandemią oraz zapoznanie nowych organizacji z warunkami proponowanymi przez ośrodek.

Działania:

15.06.2022 r. w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Zielonej Górze – Przylepie zorganizowano spotkanie-warsztaty dla polskich i niemieckich partnerów, którzy brali lub planują wziąć udział w spotkaniach polsko-niemieckich oraz kadry pracującej w trakcie spotkań. Było ono niezbędne, by przezwyciężyć problemy, które nawarstwiły się w dwuletnim okresie pandemii zarówno w Polsce jak i Niemczech. Spotkanie było okazją do pokazania wszystkim warunków sanitarnych i bytowych panujących w ośrodku i przedstawienie podjętych działań związanych z ograniczeniami pandemicznymi i sanitarnymi. Partnerzy mogli również przedstawić swoje propozycje zmian dotyczących spotkań, warunków organizacji spotkań oraz oczekiwania dotyczące programów spotkań.

Uczestnikom niemieckim zapewniony został transport z i do Cottbus oraz wspólny obiad. W warsztatach wzięło udział 40 osób z polskich i niemieckich organizacji biorących udział w spotkaniach oraz kadra ośrodka.

W ramach projektu planuje się dodatkowo zakup strojów dla kadry Zielonogórskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego oraz Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego, która pracuje przy organizacji i realizacji spotkań, aby uczestnicy warsztatów oraz spotkań w łatwy sposób mogli odróżnić kadrę (również pracujące osoby niepełnosprawne m.in. pomagające w czasie zajęć hipoterapii) od uczestników spotkań, innych zajęć terapeutycznych odbywających się na terenie ośrodka oraz osób postronnych. Wpłynie to na lepszy komfort i bezpieczeństwo zarówno uczestników spotkań polsko-niemieckich, gdyż w łatwy sposób będą mogli rozpoznać osoby pracujące na terenie ośrodka, jak również osób obsługujących te spotkania. Planuje się również dodruk folderu informacyjnego Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w wersji polskiej i niemieckiej, który zostanie przekazany organizacjom biorącym udział projekcie.

Wydatki ogółem w ramach projektu: 12915,00 EUR

Kwota środków z EFRR (max. 85%): 10977,75 EUR