Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe (data publikacji 11.09.2023)

 1. zadanie pn. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 26 (ogrodzenie elektryczne)

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

 

Zapytanie ofertowe (data publikacji 08.08.2023)

 1. zadanie pn. Prowadzenie grupowych zajęć psychologicznych w projekcie „Lepsze jutro II”

Zapytanie ofertowe (data publikacji 08.08.2023)

 1. zadanie pn. przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu „Lepsze jutro II”

 

Zapytanie ofertowe (data publikacji 08.08.2023)

 1. zadanie pn. Prowadzenie zajęć z zagospodarowania terenów zielonych w projekcie pn. „Lepsze jutro II”

 

Zapytanie ofertowe (data publikacji 08.08.2023)

 1. zadanie pn. prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach projektu „Lepsze jutro II”

 

Zapytanie ofertowe (data publikacji 26.05.2023)

 1. zadanie pn.zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 24 (art. jeździeckie)

 

Zapytanie ofertowe (data publikacji 26.05.2023)

 1. zadanie pn. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 25 (ogród))

Zapytanie ofertowe (data publikacji 21.03.2023)

 1. zadanie pn. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 23 (środki czystości)

Zapytanie ofertowe (data publikacji 8.12.2022)

 1. zadanie pn. Prowadzenie zajęć z zagospodarowania terenów zielonych w projekcie pn. „Lepsze jutro II”

Zapytanie ofertowe (data publikacji 7.12.2022)

 1. zadanie pn. Prowadzenie grupowych zajęć psychologicznych  w projekcie „Lepsze jutro II”

Zapytanie ofertowe (data publikacji 7.12.2022)

 1. zadanie pn. prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach projektu „Lepsze jutro II”

Zapytanie ofertowe (data publikacji 6.12.2022)

 1. zadanie pn. przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu „Lepsze jutro II”

Zapytanie ofertowe (data publikacji 23.09.2022)

 1. zadanie pn. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 21 (ogród)

Zapytanie ofertowe (data publikacji 8.03.2022)

 1. zadanie pn. prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach projektu „Lepsze jutro 3” realizowanego przez Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe (data publikacji 31.03.2022)

1. zadanie pn. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej  w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 20

Zapytanie ofertowe (data publikacji 8.02.2022)

 1. zadanie pn. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 19

Zapytanie ofertowe (data publikacji 14.01.2022) – unieważnione

 1. zadanie pn. prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach projektu „Lepsze jutro 3” realizowanego przez Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe (data publikacji 13.12.2021) – unieważnione dn. 21.12.2021

 1. zadanie pn. prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach projektu „Lepsze jutro 3” realizowanego przez Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe (data publikacji 13.12.2021)

 1. zadanie pn.  Prowadzenie grupowych zajęć psychologicznych w projekcie pn. „Lepsze jutro 3” dla 12 osób
  z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym szkolących się
  w specjalności pracownik fizyczny

Zapytanie ofertowe (data publikacji 07.12.2021)

1. zadanie pn. przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu „Lepsze jutro 3” realizowanego przez miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe (data publikacji 29.09.2021)

 1. zakup i dostawa odzieży roboczej dla uczestników projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, część 2

informacja o wyniku postępowania

 

Zapytanie ofertowe (data publikacji 09.09.2021)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 18 (materiały budowlane)

informacja o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe (data publikacji 30.07.2021)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej
  w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 2

Informacja o wyniku postępowania 11.08.2021 (PDF)

Zapytanie ofertowe (data publikacji 05.07.2021)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej
  w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 16 (urządzenie wielofunkcyjne)

 Zapytanie ofertowe (data publikacji 19.05.2021)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 15 (narzędzia i materiały ogrodnicze)

 


Zapytanie ofertowe (data publikacji 05.05.2021)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej
  w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 14 (ogród)

 


Zapytanie ofertowe (data publikacji 01.04.2021)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 13

Zapytanie ofertowe (19.03.2021)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 12

Zapytanie ofertowe (19.03.2021) – nieaktualne

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 12

Zapytanie ofertowe (data publikacji 09.03.2021)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 11

Zapytanie ofertowe (data publikacji 15.02.2021)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 10;

informacja o wyniku postępowania

 

Zapytanie ofertowe (data publikacji 09.10.2020)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 9;

Zapytanie ofertowe (data publikacji 24.09.2020)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 8;

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe (data publikacji 01.09.2020)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkole zawodowych – cz 7;

Zapytanie ofertowe (data publikacji 13.06.2020)

1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 7;

 


 

Zapytanie ofertowe (data publikacji 09.04.2020)

1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 6;

Zapytanie ofertowe (data publikacji 03.03.2020)

 1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 5;


Zapytanie ofertowe (data publikacji 22.01.2020)

 1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 4 materiały remontowo-budowlane

Informacja o wyniku postępowania (30.01.2020):

Zapytanie ofertowe (data publikacji 14.01.2020)

1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze –
zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 3 materiały remontowo-budowlane;

Informacja o wyniku postępowania (23.01.2020)


Zapytanie ofertowe (data publikacji 28.11.2019)

 1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa wózków do paszy i obornika

Informacja o wyniku postępowania (data publikacji 13.12.2019)


Zapytanie ofertowe (data publikacji 03.04.2019)

 1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 2;

Zapytanie ofertowe (data publikacji 09.01.2019)

 1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa wózków do paszy i obornika w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II

Zapytanie ofertowe (data publikacji 03.01.2019)

1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 1;

 


 

logo-lepsze-jutro