Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe (data publikacji 21.03.2023)

 1. zadanie pn. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 23 (środki czystości)

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe (data publikacji 8.12.2022)

 1. zadanie pn. Prowadzenie zajęć z zagospodarowania terenów zielonych w projekcie pn. „Lepsze jutro II”

Zapytanie ofertowe (data publikacji 7.12.2022)

 1. zadanie pn. Prowadzenie grupowych zajęć psychologicznych  w projekcie „Lepsze jutro II”

Zapytanie ofertowe (data publikacji 7.12.2022)

 1. zadanie pn. prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach projektu „Lepsze jutro II”

Zapytanie ofertowe (data publikacji 6.12.2022)

 1. zadanie pn. przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu „Lepsze jutro II”

Zapytanie ofertowe (data publikacji 23.09.2022)

 1. zadanie pn. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 21 (ogród)

Zapytanie ofertowe (data publikacji 8.03.2022)

 1. zadanie pn. prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach projektu „Lepsze jutro 3” realizowanego przez Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe (data publikacji 31.03.2022)

1. zadanie pn. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej  w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 20

Zapytanie ofertowe (data publikacji 8.02.2022)

 1. zadanie pn. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 19

Zapytanie ofertowe (data publikacji 14.01.2022) – unieważnione

 1. zadanie pn. prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach projektu „Lepsze jutro 3” realizowanego przez Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe (data publikacji 13.12.2021) – unieważnione dn. 21.12.2021

 1. zadanie pn. prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach projektu „Lepsze jutro 3” realizowanego przez Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe (data publikacji 13.12.2021)

 1. zadanie pn.  Prowadzenie grupowych zajęć psychologicznych w projekcie pn. „Lepsze jutro 3” dla 12 osób
  z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym szkolących się
  w specjalności pracownik fizyczny

Zapytanie ofertowe (data publikacji 07.12.2021)

1. zadanie pn. przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu „Lepsze jutro 3” realizowanego przez miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe (data publikacji 29.09.2021)

 1. zakup i dostawa odzieży roboczej dla uczestników projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, część 2

informacja o wyniku postępowania

 

Zapytanie ofertowe (data publikacji 09.09.2021)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 18 (materiały budowlane)

informacja o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe (data publikacji 30.07.2021)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej
  w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 2

Informacja o wyniku postępowania 11.08.2021 (PDF)

Zapytanie ofertowe (data publikacji 05.07.2021)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej
  w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 16 (urządzenie wielofunkcyjne)

 Zapytanie ofertowe (data publikacji 19.05.2021)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 15 (narzędzia i materiały ogrodnicze)

 


Zapytanie ofertowe (data publikacji 05.05.2021)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej
  w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 14 (ogród)

 


Zapytanie ofertowe (data publikacji 01.04.2021)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 13

Zapytanie ofertowe (19.03.2021)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 12

Zapytanie ofertowe (19.03.2021) – nieaktualne

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 12

Zapytanie ofertowe (data publikacji 09.03.2021)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 11

Zapytanie ofertowe (data publikacji 15.02.2021)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 10;

informacja o wyniku postępowania

 

Zapytanie ofertowe (data publikacji 09.10.2020)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 9;

Zapytanie ofertowe (data publikacji 24.09.2020)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 8;

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe (data publikacji 01.09.2020)

 1. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkole zawodowych – cz 7;

Zapytanie ofertowe (data publikacji 13.06.2020)

1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 7;

 


 

Zapytanie ofertowe (data publikacji 09.04.2020)

1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 6;

Zapytanie ofertowe (data publikacji 03.03.2020)

 1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 5;


Zapytanie ofertowe (data publikacji 22.01.2020)

 1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 4 materiały remontowo-budowlane

Informacja o wyniku postępowania (30.01.2020):

Zapytanie ofertowe (data publikacji 14.01.2020)

1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze –
zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 3 materiały remontowo-budowlane;

Informacja o wyniku postępowania (23.01.2020)


Zapytanie ofertowe (data publikacji 28.11.2019)

 1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa wózków do paszy i obornika

Informacja o wyniku postępowania (data publikacji 13.12.2019)


Zapytanie ofertowe (data publikacji 03.04.2019)

 1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 2;

Zapytanie ofertowe (data publikacji 09.01.2019)

 1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa wózków do paszy i obornika w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II

Zapytanie ofertowe (data publikacji 03.01.2019)

1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych – część 1;

Zapytanie ofertowe (data publikacji 19.10.2018)

 1. Przedmiot zamówienia: utwardzenie placu wokół stajni szkoleniowej

Wynik postępowania (26.10.2018)

Zapytanie ofertowe (data publikacji 1.10.2018)

 1. Przedmiot zamówienia:  dostawa i montaż konstrukcji stalowej

Zapytanie ofertowe, data publikacji 16 września 2018

 1. Przedmiot zamówienia: usługa grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla uczestników projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe, data publikacji 5 września 2018

 1. Przedmiot zamówienia: usługa grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla uczestników projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze

Zapytania ofertowe, data publikacji 4 września 2018

 1. Przedmiot zamówienia: prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej
  w Zielonej Górze

 1. Przedmiot zamówienia: prowadzenie grupowych zajęć psychologicznych w projekcie pn. „Lepsze jutro II” dla 27 osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym szkolących się w specjalności pracownik fizyczny.
 2. Przedmiot zamówienia: Prowadzenie zajęć z zagospodarowania terenów zielonych w projekcie pn. „Lepsze jutro II” dla 27 osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym szkolących się w specjalności pracownik fizyczny.
 3. Przedmiot zamówienia: przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
 4. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa odzieży roboczej dla uczestników projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze

 


 

Informacja o wyniku postępowania, data publikacji 15 czerwca 2018 r.

 

Zapytanie ofertowe, data publikacji 4 czerwca 2018 r.

 1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa samochodu osobowego do przewozu osób
  szkolonych w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra –
  Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze;

Informacja o wyniku postępowania, data publikacji 27 marca 2018 r.

 1. Przedmiot zamówienia: zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu
  zabezpieczeń i monitoringu wideo na terenie Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego
  Przylep-Lotnisko

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego, data publikacji 23.03.2018 r.

 1. Przedmiot zamówienia: zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu
  zabezpieczeń i monitoringu wideo na terenie Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego
  Przylep-Lotnisko

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego, data publikacji 20.03.2018 r.

 1. Przedmiot zamówienia: zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu
  zabezpieczeń i monitoringu wideo na terenie Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego
  Przylep-Lotnisko

Zapytanie ofertowe, data publikacji 12.03.2018 r.

 1. Przedmiot zamówienia: zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu
  zabezpieczeń i monitoringu wideo na terenie Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego
  Przylep-Lotnisko

 


Informacja o wyniku postępowania, data publikacji 07.12.2017 r.

 1. Przedmiot zamówienia:  dostosowanie pomieszczeń socjalnych dla Uczestników projektu pn. „Lepsze jutro”

Zapytanie ofertowe, data publikacji 30.11.2017 r.

 1. Przedmiot zamówienia:  dostosowanie pomieszczeń socjalnych dla Uczestników projektu pn. „Lepsze jutro”

 

Zapytania ofertowe, data publikacji 8.05.2017 r.

 1. Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie egzaminów sprawdzających potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla 18 uczestników projektu pn. „Lepsze jutro”, kształcących się w zawodzie pracownik fizyczny;

informacja o wyniku postępowania


Zapytania ofertowe, data publikacji 6.04.2017 r.

 1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie V – zakup narzędzi i materiałów do szkoleń zawodowych

informacja o wyniku postępowania, data publikacji 19.04.2017 r.


Informacja o wyniku postępowania, data publikacji 21 grudnia 2016

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / sprężarka: informacja o wyniku postępowania

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / narzędzia różne: informacja o wyniku postępowania


Informacja o wyniku postępowania, data publikacji 20 grudnia 2016

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 2 – piła stołowa: informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania, data publikacji 14 grudnia 2016

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie III – lekka przyczepa samochodowa: informacja o wyniku postępowania


Zapytania ofertowe, data publikacji 12 grudnia 2016.

1. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / narzędzia różne:

zapytanie_narzędzia różne

załącznik nr 1

załącznik nr 2

2. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / sprężarka;

zapytanie_sprężarka

załącznik nr 1

załącznik nr 2


Informacja o unieważnieniu postępowania – data publ. 12.12.2016

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / sprężarka: informacja o unieważnieniu postępowania


Wyniki postępowań – data publ. 06.12.2016

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / stół z imadłami: informacja-o-wyniku-postepowania


Wyniki postępowań – data publ. 25.11.2016

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II część 2 – dmuchawa do liści informacja-o-wyniku-postepowania


Wyniki postępowań – data publ. 24.11.2016

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II część 4 – piła spalinowa: informajca-o-wyniku-postepowania_pila-spalinowa

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II część 3 – kosiarka informacja-o-wyniku-postepowania_kosiarka   

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II część 5 – workownica do workowania kompostu informacja-o-wyniku-postepowania_workownica

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / nożyce do żywopłotu informacja-o-wyniku-postepowania_nozyce-do-zywoplotu


Wynik postępowania

– zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie I – traktor z osprzętem: informacja-o-wyniku-postepowania_traktor-z-osprzetem (data publ. 18.11.2016)


Zapytania ofertowe, data publikacji 18 listopada 2016. – postępowania zakończone

1. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / sprężarka;

informacja o unieważnieniu postępowania (12.12.2016)

zapytanie-ofertowe_sprezarka

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2

2. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / stół z imadłami;

zapytanie-ofertowe_stol-z-imadlami

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2


Zapytania ofertowe, data publikacji 15 listopada 2016.

1. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II część 2 – dmuchawa do liści;

zapytanie_dmuchawa-do-lisci

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2


Zapytania ofertowe, data publikacji 14 listopada 2016.

1. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie III – lekka przyczepa samochodowa

pytania_wyjasnienie_2 (publ. 17.11.2016)

zmiana-zapytania-ofertowego_2 (publ. 17.11.2016)

pytania-i-wyjasnienie_1 (publ. 16.11.2016)

zapytanie-ofertowe_zmiana_1 (publ. 16.11.2016)

zapytanie_przyczepa-sam

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2

2. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 2 – piła stołowa;

zapytanie_pila-stolowa

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2

3. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II część 5 – workownica do workowania kompostu;

zapytanie_workownica-do-workowania-kompostu

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2

4. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II część 2 – dmuchawa do liści;  POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

informacja-o-uniewaznieniu-postepowania

zapytanie_dmuchawa-do-lisci

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2

5. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / nożyce do żywopłotu;

zapytanie_nozyce-do-zywoplotu

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2

6. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II część 3 – kosiarka;

zapytanie_kosiarka

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2

7. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II część 4 – piła spalinowa;

zapytanie_pila-spalinowa

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2

 


Postępowania zakończone

Wyniki postępowań z dnia 4.11.2016:

informacja-o-wyniku-postepowania-lekka-przyczepa

informacja-o-wyniku-postepowania-odciag-do-trocin

informacja-o-wyniku-postepowania-pila-stolowa

informacja-o-wyniku-postepowania-rebak-do-drewna

informacja-o-wyniku-postepowania-workownica-do-workowania-kompostu

informacja-o-wyniku-postepowania-wyrowniarko-grubosciowka

 


 

Zapytania ofertowe, data publikacji 18.10.2016

1. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie I – traktor z osprzętem;

zapytanie-ofertowe – plik PDF

zalacznik-nr-1 – plik MS Word

zalacznik-nr-2 – plik MS Word

pytania_wyjasnienie z dnia 13.10.2016

zapytanie-ofertowe_zmiana z dnia 13.10.2016

pytania_wyjasnienie_z dnia 17.10.2016

zapytanie-ofertowe_zmiana_z dnia 17.10.2016


2. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie III – lekka przyczepa samochodowa

zapytanie_lekka-przyczepa-samochodowa

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2

pytania_wyjasnienie_1 – z dnia 20.10.2016


3. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / odciąg do trocin

zapytanie_odciag-do-trocin

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2


4. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 2 – piła stołowa;

zapytanie_pila-stolowa

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2


5. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie IV część 1 – wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych / wyrówniarkogrubościówka + magnetyczny przyrząd do ustawiania noży;

zapytanie_wyrowniarko-grubosciowka

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2


6. Zapytanie ofertowe – zadanie: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II część 5 – workownica do workowania kompostu;

zapytanie_workownica-do-workowania-kompostu

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2


7. Zapytanie ofertowe – zadanie:zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II część 1 – rębak do drewna;

zapytanie_rebak-do-drewna

9zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2


 

logo-lepsze-jutro