Lepsze Jutro

logo-lepsze-jutroZielonogórski Klub Jeździecki w partnerstwie z Centrum Integracji Społecznej oraz gminami Sulechów, Czerwieńsk oraz Zabór, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 dla poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra, realizuje Projekt pn.: „Lepsze jutro”.

Realizacja projektu trwa od 1 stycznia 2016 r. do 31 października 2018 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 18 osób z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i w społeczeństwie. Grupę docelową stanowią osoby z niepełnosprawnością, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

W projekcie zostaną przeprowadzone dwie edycje szkoleń w zawodzie: pracownik fizyczny, w zakresie pracy hotelowej, pracy stajennej oraz z zagospodarowania terenów zielonych. Każda edycja trwa 15 miesięcy.

Szkolenie odbywa się w małych 3-osobowych grupach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. W trakcie szkolenia Uczestnicy otrzymują:

  • comiesięczne wsparcie materialne,
  • zwrot kosztów dojazdu do ośrodka w Przylepie,
  • ciepły posiłek,
  • odzież roboczą,
  • wsparcie psychologiczne – prowadzone w małych 3 osobowych grupach,
  • wsparcie terapeutyczne – kinezyterapia oraz hipoterapia,
  • szkolenie BHP,
  • wstępne badania.

Obecnie trwa nabór do II edycji projektu, która odbędzie się w terminie 14 czerwca 2017 r. – 13 września 2018 r.

Chętne osoby do udziału w projekcie zapraszamy do Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego Przylep-Lotnisko mieszczącego się przy ul. Przylep-Skokowa 18D, 66-015 Zielona Góra lub do kontaktu telefonicznego: 668 083 044.