Lepsze jutro 3

http://www.2018.cis.zielonagora.pl/system/obj/70_Logo_UE_FLAGA_LUBUSKIE_EFS.jpg
Informacja o projekcie „Lepsze jutro 3”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Okres realizacji projektu: od 15 grudnia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.
Wartość projektu: 2 579 256,98 PLN.
Czas realizacji szkoleń: od 12.2021 r. do 06.2023 r.

Liderem jest Miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej, a partnerem Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-Lotnisko. Obszar, na którym będzie realizowany projekt to obszar MOF Zielona Góra (gminy: Miasto Zielona Góra, Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica, Zabór) i miejscowości z obszaru oddziaływania MOF ZG (Miasto Nowa Sól, Miasto i Gmina Otyń, Gmina Nowogród Bobrzański).
Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i aktywnego uczestnictwa z życiu społecznym Łączna liczba uczestników projektu to 132 osoby.
Grupę docelową stanowią osoby określone w art. 1 ust. 2 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym (z uwzględnieniem ust. 3).

Zadanie 1 – projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla 120 osób w specjalnościach:

opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
pracownik gospodarczy
pracownik terenów zieleni

Czas trwania szkoleń – 6 miesięcy. Uczestnicy będą brać udział
w zajęciach społecznych i zawodowych. Zajęcia społeczne oraz zajęcia z teorii zawodu będą odbywać się w siedzibie CIS, natomiast zajęcia zawodowe praktyczne w zakładach pracy na terenie Zielonej Góry oraz partnerskich gmin.

W projekcie przewidziano 3 edycje szkoleń.
I edycja – rozpoczęcie luty 2022 r.
II edycja – rozpoczęcie lipiec 2022 r.
III edycja – rozpoczęcie styczeń 2023 r.

Zadanie 2 – to kursy zawodowe dla 12 osób z niepełnosprawnościami w specjalności pracownik fizyczny (do wyboru obsługa stajenna, obsługa hotelowa i prace remontowo – budowlane). Założono przeprowadzenie 3 edycji szkoleń, każda trwać będzie 6 miesięcy. Przewidziano m.in. poradnictwo grupowe oraz zajęcia terapeutyczne.

Uczestnicy projektu będą otrzymywać posiłek w każdym dniu uczestnictwa w zajęciach, odzież ochronną, wstępne badania lekarskie, szkolenie BHP, ubezpieczenie NNW oraz zwrot kosztów dojazdu. Otrzymają również świadczenie integracyjne w wysokości 100 % zasiłku dla bezrobotnych, a także stypendium szkoleniowe oraz dodatki motywacyjne.