Interreg IIIA

 

Rozbudowa bazy klubu ze środków Programu Unii Europejskiej Interreg IIIA

 

1. Nazwa projektu
Dostosowanie bazy Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie k/Zielonej Góry do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Beneficjent
Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-Lotnisko, stowarzyszenie kultury fizycznej

3. Opis stanu wyjściowego
Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich funkcjonuje na lotnisku w Przylepie od 1995 r. Utworzone zostało przez mające tu swoje siedziby Aeroklub Ziemi Lubuskiej (AZL) i Zielonogórski Klub Jeździecki (ZKJ).

AZL posiada budynek administracyjny i techniczny, hotel na 40 osób, restaurację na 70 osób, pole namiotowe, małe boisko wielofunkcyjne oraz infrastrukturę lotniczą (trawiaste lotnisko, hangary, samoloty, szybowce, motolotnie, itd.).

ZKJ posiada 2 stajnie z 30 końmi. Hala jeździecka z widownią i budynkiem socjalnymi, gdzie znajduje się 5 pokoi gościnnych z łazienkami dla 22 osób (szósty pokój zajmują stale 1-2 wolontariusze), zadaszone ognisko, parkur, 2 czworoboki.

W ramach działalności Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich organizowane są przez AZL obozy szybowcowe i spadochronowe, zawody szybowcowe i festyny lotnicze, głównie z partnerem niemieckim z lotniska w Neuhausen k/Cottbus.

Zielonogórski Klub Jeździecki organizuje w ramach Centrum obozy jeździecko-językowe. Szkoły podstawowe i średnie organizują na terenie klubu obozy sportowe, językowe, ekologiczne. Od 1997 r. w Przylepie organizowane są przez ZKJ a od 2001 r. przez Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne i Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze obozy rehabilitacyjne, warsztaty twórcze i aktywizujące zawodowo osoby niepełnosprawne. Prowadzony przez ZKJ ośrodek hipoterapii jest największym w regionie i ma swojego partnera w Cottbus-Sielow, gdzie organizowane są komplementarne projekty. Ze swoimi partnerami, głównie z Cottbus, spotykają się na lotnisku dzieci niepełnosprawne umysłowo z Zespołu Szkół Specjalnych, dorosła młodzież z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Chorzy na stwardnienie rozsiane i Kobiety po raku. Poszczególne projekty współfinansowane są z Programów UE, takich jak Phare CBC, Młodzież czy Interreg IIIA (w przypadku komplementarnych projektów w Cottbus-Sielow) oraz środków Polsko-Niemieckiej Współpracy, Urzędu Miasta Zielona Góra, Urzędu Marszałkowskiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Stała i wysoko wykwalifikowana kadra klubu (mgr animacji kulturalnej i germanistyki, mgr rehabilitacji, 4 instruktorów hipoterapii i jeździectwa), przygotowane konie do sportu, rekreacji i hipoterapii oraz bardzo dobra baza spowodowały, że ośrodek uznano za placówkę kształceniową przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz afiliowano przy Polskim Towarzystwie Hipoterapeutycznym.

Klub uczestniczy także w Akcji 2 programu Młodzież: Europejskim Wolontariacie. Od 2000 r. 1-2 wolontariuszy z państw UE, w tym Niemiec, bierze udział w 6-miesięcznych projektach pt. „Przygotowanie do prowadzenia zajęć jeździeckich i hipoterapii”, w ramach których uczą się języka polskiego, obsługi i jeżdżenia konno, oraz pomagają przy polsko-niemieckich spotkaniach w zakresie prowadzenia jazdy konnej i zajęć hipoterapii.

Bardzo dobre warunki i organizacja polsko-niemieckich spotkań spowodowały, że dotychczasowi partnerzy kontynuują spotkania w kolejnych latach, a dochodzący nowi partnerzy pragną uzyskać możliwość organizacji swoich przedsięwzięć. Nie było jednak możliwe przy obecnym stanie bazy, gdyż pokoje gościnne ZKJ nie posiadają instalacji centralnego ogrzewania (jedynie 4 z 6 pokoi ma kosztowne elektryczne ogrzewanie), co uniemożliwia praktycznie organizację spotkań w sezonie grzewczym (październik – kwiecień). Podjęte w 2004 r. próby organizacji w tym okresie spotkań były pod tym względem nieudane (za wysokie koszty ogrzewania elektrycznego pokoi i widowni do prowadzenia zajęć) i pokazały, że przy tym stanie bazy nie mogą być kontynuowane.

W spotkaniach osób niepełnosprawnych często brałyby udział pojedyncze osoby na wózkach, które znajdują się w grupach spotykających się w Przylepie (w klasie szkolnej lub grupie Warsztatów Terapii Zajęciowej). Nie było to jednak możliwe lub było bardzo utrudnione ze względu na fakt braku pokoju z łazienką dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Również hotel AZL nie posiada pokoi przystosowanych do osób niepełnosprawnych (wszystkie pokoje na piętrze – brak windy, za małe łazienki). Widoczny był również brak salki rehabilitacyjnej, gdyż przy hipoterapii wskazane jest równoległe prowadzenie rozluźniających ćwiczeń gimnastycznych.

4. Opis projektu
Złożony w styczniu i zaakceptowany w marcu projekt współfinansowany ze środków Programu Interreg IIIA zakłada rozbudowę budynku socjalnego przy hali jeździeckiej o:
– pokój dla 3 osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach z przedpokojem i łazienką, wraz z wyposażeniem, o łącznej powierzchni całkowitej 28,34 m2,
– salkę rehabilitacyjną z przedpokojem, wc i prysznicem przystosowanymi do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, z wyposażeniem, o łącznej powierzchni 42,22 m2
– kotłownię o powierzchni 13,86 m2 z automatycznym piecem na drewno opałowe oraz instalacją centralnego ogrzewania w całym budynku socjalnym (wszystkie 7 pokoi i salka rehabilitacyjna), co rozwiąże problemy opisane w p. 3.1.

Wyposażenie 3-osobowego pokoju obejmie: 3 łóżka z materacami i pościelą, 3 szafki, szafę, stół, 3 krzesła oraz wiszącą szafkę z lustrem w łazience. Łazienka będzie wyposażone w urządzenia niezbędna dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Wyposażenie sali rehabilitacyjnej będzie służyło prowadzeniu tam zarówno zajęć kinezyterapii, innych specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych, jak również zajęć sportowych oraz warsztatów twórczych i edukacyjnych, i obejmie:
– 5 drabinek przyściennych oraz 5 materacy do ćwiczeń kinezyterapii i innych rehabilitacyjnych,
– telewizor 29″ z odtwarzaczem DVD + Video, do odtwarzania instruktażowych zestawów ćwiczeń rehabilitacyjnych dla Chorych na stwardnienie rozsiane i Kobiet po raku, w tym po mastektomii,
– biurko, 6 stolików i 25 krzeseł do prowadzenia warsztatów twórczych i zajęć edukacyjnych,
– składany stół do gry w tenisa stołowego do prowadzenia zajęć sportowych.

WC i prysznic przy sali rehabilitacyjnej będą wyposażone w urządzenia niezbędne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

5. Aktualny stan realizacji projektu
Po akceptacji projektu w marcu 2005 r. przygotowany został i rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, które zgodnie z umową z wykonawcą realizowane są w okresie 01.08-15.11.2005. W listopadzie br. zakupione zostanie również wyposażenie pokoju i sali rehabilitacyjnej. Do połowy grudnia projekt zostanie rozliczony.

6. Finansowanie projektu
Całkowita wartość projektu wyniesie 168 728 zł brutto (Zielonogórski Klub Jeździecki nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, więc jest wliczany do kosztów kwalifikowanych). 75% z tej kwoty czyli 126 546 zł zrefundowany zostanie ze środków Programu Interreg IIIA, natomiast większa część wkładu własnego w wysokości 30 000 zł dofinansowana zostanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ze środków PFRON na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pozostałą część wkłady własnego sfinansuje beneficjent.

7. Zakładane efekty realizacji projektu
– wzrost ilości spotkań polsko-niemieckich (miernik realizacji – ilość osobodni, o 882 – 31,8%),
– wzrost ilości osób niepełnosprawnych uczestniczących w spotkaniach polsko-niemieckich (miernik realizacji – ilość osób niepełnosprawnych, o 19 osób – 13,9%),
– rozszerzenie okresu działalności Centrum na sezon grzewczy (miernik realizacji – ilość spotkań polsko-niemieckich w sezonie grzewczym, 5 spotkań).

Wskaźniki oddziaływania mierzone są w stosunku do stanu faktycznego osiągniętego w 2004 r., kiedy na terenie ośrodka w Przylepie odbyło się piętnaście 8-14 dniowych polsko-niemieckich spotkań, w których wzięło łącznie udział ponad 300 osób.

8. Partner niemiecki
Partnerem niemieckim w projekcie jest Stadtverwaltung Cottbus, z którym Zielonogórski Klub Jeździecki współpracuje od początku istnienia Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, tj. od 1995 r.

Partner niemiecki koordynuje po stronie niemieckiej organizację spotkań w Przylepie, wspierając je merytorycznie, logistycznie i finansowo. Jest także organizatorem komplementarnego projektu spotkań osób niepełnosprawnych w ośrodku hipoterapii w Cottbus-Sielow.

Be the first to comment on "Interreg IIIA"

Leave a comment