Access

Program Unii Europejskiej ACCESS

„Hipoterapia dla dzieci niepełnosprawnych żyjących na wsi pochodzących z rodzin biednych i patologicznych”, projekt zrealizowany w okresie 01.12.2002 – 30.09.2003 przez Zielonogórski Klubu Jeździecki w Przylepie-Lotnisko

Celem projektu było umożliwienie niepełnosprawnym dzieciom korzystanie z nowoczesnej metody rehabilitacji do jakiej należy hipoterapia – ćwiczenia z osobą niepełnosprawną na koniu idącym w stępie.

 

Projekt był skierowany do dzieci niepełnosprawnych żyjących w gminie wiejskiej Zielona Góra, pochodzących z rodzin biednych lub/i patologicznych. W porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społeznej przeprowadzono rekrutację 20 niepełnosprawnych dzieci żyjących w rodzinach, które nie mają możliwości finansowych na rehabilitację swoich dzieci oraz środków transportu pozwalających dowieźć dziecko na zajęcia.

 

Zajęcia hipoterapii prowadzono przez 9 miesięcy (od połowy grudnia 2002 r. do połowy września 2003 r.), 5 dni w tygodniu po 4 osoby dziennie. Pracownik merytoryczny (pracujący w projekcie w wymiarze 1 etatu) przywoził ze wsi dziecko, prowadził mu w klubie zajęcia hipoterapii a następnie odwoził je do domu lub szkoły. Jednocześnie utrzymywał kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie rekrutacji dzieci niepełnosprawnych na zajęcia hipoterapii, a także z rodzicami/opiekunami dziecka oraz lokalnymi autorytetami we wsi (sołtys, ksiądz, radny, itd.) przekonując ich o potrzebie rehabilitacji i niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym żyjącym na ich terenie. Akcja ta miała doprowadzić do kontynuacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych po zakończeniu projektu w oparciu o aktywność społeczności lokalnych i powiodła się – aktualnie rejestrowane w KRS jest Stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenów wiejskich. Do zadań pracownika pomocniczego (pracujący w projekcie w wymiarze 1/2 etatu) należało:
pomoc w prowadzeniu zajęć hipoterapii (prowadzanie konia), obsługa i przygotowanie koni do zajęć.

 

W ramach koniecznego w programie polepszenia bazy stowarzyszenia zakupiono 2 konie do hipoterapii oraz wybudowano dla nich w stajni 2 boksy i ocieplono halę jeździecką.

 

Koszt ogólny projektu wyniósł netto ok. 15 750 EUR, z czego 14 100 EUR zagwarantowane jest jako dotacja z Programu Unii Europejskiej ACCESS. Obowiązkowy wkład własny w wysokości 10% zapewniły Zielonogórski Klubu Jeździecki w Przylepie-Lotnisko oraz Urząd Gminy w Zielonej Górze.

Dodatkowe informacje:

  • Krystyna Jarowicz, 0-601 499 299
  • Magdalena Machowicz 0-606 325 672

Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego w Przylepie-Lotnisko i nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

 

 

Be the first to comment on "Access"

Leave a comment