Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd ZKJ zaprasza członków klubu na Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 22.03.2023 r. o godzinie 17:30 (I termin), 18:00 (II termin).

Program:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
2. Przyjecie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2022 rok.
3. Wolne wnioski