Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

11.03.2024 o godzinie 18:30 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Drugi termin 11.03.2024 o godzinie 19:00.

 

Program zebrania :

  1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
  2. Sprawozdanie prezesa ZKJ
  3. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  4. Przyjecie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2023 rok.
  5. Dyskusja
  6. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi
  7. Wybór nowych władz.
  8. Wolne wnioski