Modernizacja Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich – przygotowanie dokumentacji

W dniach 1.05.2022 – 5.06.2023 na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Zielonej Górze-Przylepie realizowany jest projekt dofinansowany z Funduszu Małych Projektów  Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” z Programu Współpracy INTERRG V A
Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej pt. „Modernizacja Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich – przygotowanie dokumentacji”.

W ramach projektu przygotowano dokumentację:

  • projektu 2 przyłączy elektroenergetycznych do 2 instalacji fotowoltaicznych o mocy 40 kW każda zlokalizowanych na dachu placu do jazdy konnej,
  • projektu zadaszenia małego placu do jazdy konnej,
  • projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wody,
  • opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła do przeprowadzenia zamówienia publicznego