Polsko-niemieckie spotkania sportowe młodzieży

Zielonogórski Związek Jeździecki wraz z Reit- und Voltigierclub Münchehofe e.V zorganizował na terenie ZKJ Przylep-Lotnisko w dniach 16-23.07.2022 r. polsko-niemieckie spotkanie młodzieży.

W całym programie przewidziano różne zajęcia umożliwiające integrację wszystkich uczestników i ich wzajemne poznanie się. Już pierwszego dnia odbył się wieczorek integracyjny z zabawami ruchowymi nakierowanymi na współdziałanie w grupie, integrujące grupę i uczestników. Codziennie odbywały się wspólne zajęcia w grupach mieszanych (zajęcia sportowe, integracyjne, plastyczne oraz językowe). Mimo że zajęcia jeździeckie były prowadzone w oddzielnych grupach dla polskich i niemieckich uczestników, to młodzież miała okazję do wymiany doświadczeń i umiejętności w czasie przygotowania do treningów oraz po ich zakończeniu przy opiece nad końmi.
Podczas zajęć językowych (pod okiem opiekuna-tłumacza) oraz innych zajęć projektowych uczestnicy uczyli się języka partnera (niemieckiego i polskiego). Starali się również komunikować samodzielnie, używając języka niemieckiego, angielskiego i prostego języka polskiego.
Ponadto posiłki były spożywane wspólnie w grupach mieszanych. Stały i bezpośredni kontakt umożliwił zacieśnienie znajomości z poprzednich lat oraz zawieranie nowych.

 

 

 

 

 

 

Spotkanie to było dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020